ثبت خسارت

فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf., حداکثر اندازه فایل ها, Max. files: 4.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .