خرید و صدور آنلاین بیمه نامه طلایی

شرایط و پوشش های بیمه نامه

الف- بيمه گر در موارد ذيل در قبال بررسي و يا پرداخت خسارات احتمالي تعهدي نخواهد داشت:
1 -خساراتي که پيش از تاريخ صدور اين بيمه نامه/الحاقيه هاي مرتبط با اين بيمه نامه و يا پيش از واريز حق بيمه حادث شده باشد، هر چند ادعاي خسارت در دوره بيمه اي به وقوع پيوسته باشد.
2 -عدم پرداخت حق بيمه نقدي در مهلت تعيين شده.
3 -عدم رعايت مهلت 48 ساعت در اعلام خسارت کتبب به بيمه گر.
ب- کليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه از طريق داوري مرضي الطرفين و در صورت عدم تراضي در داور واحد، از طريق هيات داوري وفق مقررات آئين دادرسي مدني حل و فصل خواهد شد.
ج- خسارتهاي مورد تعهد بيمه گر و سقف پرداخت آن در طول مدت اعتبار بيمه نامه به شرح ذيل مي باشد:
1 -خسارت فيزيکي وارده به کارت شامل شکستگي و هر عامل عدم عملکرد مطلوب که منجر به ابطال کارت و صدور مجدد آن شود تا سقف 50،000 ريال.
2 -برداشت ناشي از سرقت يا سوء استفاده براي هر کارت از دستگاه ATM تا سقف پوشش انتخابی.
3 -انتقال وجه الکترونيکي/اينترنتي ناشي از جعل و يا هر نوع سوء استفاده احتمالي بدون ا طلاع دارنده کارت از سامانه معرفي شده بانک متبوع در يک تراکنش تا سقف انتخاب شده.
طرح های بیمه ای: طلایی تا 100،000،000 ريال ، نقره ای تا 50،000،000 ريال ، برنزی تا 30،000،000 ريال
د- شرايط پرداخت خسارت و مورد تائيد بيمه گذار:
1 -کارت بانکي بايد داراي گردش حساب 3 ماهه باشد. (کارتهاي راکد و فاقد گردش حساب 3 ماهه از شمول تعهدات اين بيمه نامه خارج هستند)
2 -به هر بیمه شده فقط يک بار خسارت در سال تعلق خواهد گرفت.
3 -در زمان بروز حادثه سرقت و برداشت از دستگاه ATM ، نياز به تائيديه بانک متبوع و ارائه گزارش نيروي انتظامي است.
4 -در زمان وقوع حادثه دزدي اينترنتي، تائيديه بانک و ارائه گزارش پليس فتا و رأي مراجع قضايی براي جبران خسارت نياز است، بيمه گر مي بايست در جريان نتيجه دادرسي بر پرونده متشکله آگاهي واقع گردد.
5 -مبلغ سرقت شده بايد توسط بانک متبوع و مراجع انتظامي تائيد گردد.
6 -بيمه شده مکلف است به محض اطلاع از سوء استفاده و يا سرقت، در اسرع وقت به سايت پشتيبان بانک متبوع مراجعه و نسبت به غير فعال نمودن کارت اقدام نمايد.
7 -هر نوع تراکنش مشمول خسارت ادعا شده مي بايست از طريق بانک متبوع تائيد و شکايت مطروحه در مراجع قضائي/پليس فتا/دادسرا ارائه گردد.
ه- در اين بيمه نامه، خسارت با کسر فرانشيز 10 % در وجه بيمه شده پرداخت خواهد شد.
و- مدت زمان جبران خسارت از زمان ارائه مدارک تکميلي و تحويل به بيمه گر تا واريز وجه 10 روز کاري خواهد بود.
ز- ذينفع در اين بيمه نامه، شخص بيمه شده است (کدملی درج شده) و پرداخت خسارت فقط به بيمه شده انجام مي گردد.

ضروری
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .